Normativa

El Reial Decret 203/2010 regula la normativa d’accés als recintes esportius

La present normativa té com a objecte establir un conjunt de mesures dirigides a determinar les obligacions que haurà de complir, tota persona que vulgui accedir al pavelló durant la celebració d’actes o esdeveniments esportius organitzats o gestionats directament per FS GARCIA amb la finalitat de garantir la seguretat i l’ordre públic.

 

 

Condicions d’accés al recinte

Queda totalment prohibida la introducció en les instal·lacions esportives qualsevol dels següents objectes:

1.- Qualsevol tipus d’armes o un altre classe d’objectes o instruments que puguin produir els mateixos efectes.

2.- Bengales, petards, explosius, o, en general, productes inflamables, fumífers o corrosius.

3.- Begudes alcohòliques, drogues, estupefaents i substàncies psicotròpiques.

4.- Pancartes, banderes, símbols o altres distintius amb missatges que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, o orientació sexual, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o de qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l’espectacle o esdeveniment esportiu.

 

 

Així mateix queda totalment prohibida:

5.- La introducció de begudes o aliments en envasos de metall, vidre, ceràmica, fusta o materials similars que superin en volum/pes més de 500 mil·lilitres/grams.

6.-Realitzar càntics, expressions o actituds que incitin a la violència o al terrorisme.

7.-Queda terminantment prohibit irrompre a la pista de joc.

FACEBOOK

Últims tweets

INSTAGRAM

Something is wrong.
Instagram token error.
Something is wrong.
Instagram token error.
Load More

PATROCINADORS